Kosten en vergoedingen
U heeft een verwijzing van uw (huis)arts nodig en moet instemmen met een DSM geclassificeerde diagnose om voor vergoeding in aanmerking te komen.
De kosten van de GGZ-behandeling worden vergoed uit het basispakket van de Zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polis (natura- of restitutiepolis) én of ik als therapeut een contract heb afgesloten met uw zorgverzekeraar.
Indien ik als therapeut een contract heb met uw zorgverzekeraar worden de kosten na aftrek van het verplicht eigen risico (385 euro) 100% vergoed.
Indien ik als therapeut geen contract heb afgesloten met uw zorgverzekeraar, krijgt u bij sommige restitutiepolissen het marktconforme (NZa)-tarief volledig vergoed. Bij een naturapolis krijgt u 60-80% van het marktconforme (NZa)-tarief vergoed. U betaalt dan wel eerst de rekening zelf.

Zelfbetaler
Ook is het mogelijk dat u zelf betaalt en geen vergoeding bij de verzekering vraagt. Het is in Nederland wettelijk verplicht alle psychotherapeutische hulp via het ZPM te registreren en te declareren. De factuur wordt dan ook volgens deze regels opgesteld.

Tarieven ongecontracteerde zorg en zelfbetalers
Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb, en voor zelfbetalers, hanteer ik in mijn praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de psychotherapeut (zie download onderaan deze pagina).

 

Voor 2024 heb ik met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten:

  • Zilveren Kruis (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar, Achmea, ProLife)
  • DSW ((DSW, Stad Holland Verzekeraar, inTwente)
  • OWM (Zorg en Zekerheid)


Per 1-1-2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd (ZPM). Dit is een nieuwe, transparantere methode van registreren en declareren binnen de GGZ. (zie link)

 

Bij het niet nakomen van een afspraak kan deze bij u in rekening gebracht worden (45 euro). Deze komt dan niet voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking. Indien de afspraak minimaal 48 uur van te voren afgezegd wordt, worden er geen kosten in rekening gebracht.

N Za Tarieven Psychotherapeut 2024
Generieke Tarieven In Kwaliteitsstatuut II
Word – 14,3 KB 108 downloads