Praktijk voor psychotherapie Beesel

Kosten en vergoedingen
U heeft een verwijzing van uw (huis)arts nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.
De kosten van de GGZ-behandeling worden vergoed uit het basispakket van de Zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polis (natura- of restitutiepolis) en of ik als therapeut een contract heb afgesloten met uw zorgverzekeraar.
Indien ik als therapeut een contract heb met uw zorgverzekeraar worden de kosten na aftrek van het verplicht eigen risico (385 euro) 100% vergoed.
Indien ik als therapeut geen contract heb afgesloten met uw zorgverzekeraar, krijgt u bij de meeste restitutiepolissen het marktconforme (NZa)-tarief volledig vergoed. Bij een naturapolis krijgt u 60-80% van het marktconforme (NZa)-tarief vergoed. U betaalt dan wel eerst de rekening zelf.

Tarieven ongecontracteerde zorg
Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de psychotherapeut (zie link onderaan deze pagina).

 

Voor 2022 heb ik met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten:

  • Zilveren Kruis (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar, Achmea, ProLife, One Underwriting BV)
  • DSW (DSW, Stad Holland Verzekeraar, inTwente)
  • OWM (Zorg en Zekerheid)
  • ONVZ (ONVZ, VvAA, PNO Zorg, Jaaah)


Per 1-1-2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd (ZPM). Dit is een nieuwe, transparantere methode van registreren en declareren binnen de GGZ. (zie link)

 

Behandeling van sommige klachten of problemen vallen niet onder de basisverzekering, en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Er is dan zeker wel behandeling mogelijk, maar die betaalt u dan zelf. Indien er sprake is van een diagnose die niet valt onder de verzekerde zorg (OZP=overig zorgproduct), of als u ervoor kiest de therapie helemaal zelf te betalen dan is het tarief in 2022: 100 euro per sessie van 45 minuten. U heeft dan geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Bij het niet nakomen van een afspraak kan deze bij u in rekening gebracht worden (45 euro). Deze komt dan niet voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking. Indien de afspraak minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, worden er geen kosten in rekening gebracht.

Behandeltarieven Ongecontracteerde Zorg