Ik ben geregistreerd (register NVP en VPeP) persoonsgericht experientieel supervisor en leertherapeut. 
Kosten 110 euro per zitting.