Privacy
Er wordt gewerkt volgens de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Alles wat u vertelt is vertrouwelijk en zonder uw schriftelijke toestemming doet de therapeut geen mededelingen aan derden.

Klachten

Indien u ontevreden bent over de behandeling of een beslissing, dan is het goed dit in eerst instantie bespreekbaar te maken. Wanneer dit geen oplossing biedt kunt u uw klacht voorleggen aan de LVVP-klachtenfunctionaris of de geschillencommissie. (zie link)

Kwaliteitsstatuut en Privacystatement

De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (zie link)

Waarneming en Crisis

Waarneming wordt met collega's geregeld bij vakantie en ziekte.
Op het moment dat dit aan de orde is staat op het antwoordapparaat het telefoonnummer van deze collega.
In geval van crisis ben ik tijdens kantooruren altijd telefonisch bereikbaar en beschikbaar voor cliënten die in behandeling zijn.
Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.