Praktijk voor psychotherapie Beesel

Frequentie en duur van de therapie

Er kan verwezen worden voor GB-GGZ of voor S-GGZ.

GB-GGZ wordt ingezet wanneer er sprake is van relatief kortdurende behandeltrajecten.

S-GGZ richt zich met name op complexere psychologische problematiek, waarvoor een kortdurend traject onvoldoende is of blijkt te zijn. 

U bepaalt samen met uw therapeut in het eerste gesprek welke vorm van psychotherapie het beste bij u en uw problematiek past. 

 

Voor individuele persoonsgerichte experientiele psychotherapie (S-GGZ) komen cliënten 1 keer per week of per 2 weken voor een gesprek van 3 kwartier.
De therapeut zal regelmatig met u nagaan in hoeverre de doelstellingen van de therapie bereikt zijn. U bepaalt in onderling overleg wanneer de therapie kan stoppen. De duur varieert van een half jaar tot twee jaar.